การสั่งงาน TM Robot ด้วย notebook อย่างง่าย 3 ตำแหน่ง

1. กดที่ สัญลักษณ์ ซ้ายบน แล้วเลือกหัวข้อ Project

2. กด Start เพื่อเริ่มให้ Robot ตามโปรแกรม

3. กำหนดตำแหน่งที่ต้องการให้ Robot จดจำ

4. กำหนดโปรแกรมให้ Robot ทำการวนลูป การทำงานทั้งหมดอีกครั้ง

5. กด Start เพื่อเริ่มให้ Robot ทำตามโปรแกรม

เรายินดีให้คำปรึกษา โทร.เลย