การสั่งงาน TM Robot ด้วย notebook อย่างง่าย 3 ตำแหน่ง

1. กดที่ สัญลักษณ์ ซ้ายบน แล้วเลือกหัวข้อ Project

2. กด Start เพื่อเริ่มให้ Robot ตามโปรแกรม

3. กำหนดตำแหน่งที่ต้องการให้ Robot จดจำ

4. กำหนดโปรแกรมให้ Robot ทำการวนลูป การทำงานทั้งหมดอีกครั้ง

5. กด Start เพื่อเริ่มให้ Robot ทำตามโปรแกรม

Call Now Buttonเรายินดีให้คำปรึกษาโทร.เลย