การใช้ Function Safety ทำงานร่วมกับคน และการตั้งค่า

1. กดที่ปุ่มเมนูบนซ้าย แล้วเลือกหัวข้อ Setting

2. คลิกเลือกที่หัวข้อ Safety

3. ตั้งค่า TCP Force เพื่อให้ Robot หยุดเมื่อมีวัตถุมากระทบ โดยใส่ค่า N (นิวตัน) ตามที่คุณต้องการ

4. กด Save เพื่อบันทึกการตั้งค่า แล้วกด OK

5. กลับไปที่หัวข้อ Project แล้วกด Play เพื่อทดสอบ

6. ทดสอบแรงกระทบที่ตั้งค่าไว้ ว่าจะมี Alarm ขึ้นหรือไม่ ถ้า Alarm จะมีไฟสีแดงขึ้น

7. คลิกที่ รายละเอียด เพื่อดูว่า Robot นั้น Alarm จากสาเหตุใด

8. เคลียร์ค่า Alarm โดยการกด Stop และ กด Play

Call Now Buttonเรายินดีให้คำปรึกษาโทร.เลย