การ Create program และการปรับ Speed robot

ขั้นตอนการ Create program

1. คลิกที่ Folder (ที่มีสัญลักษณ์บวก) มุมซ้ายบน

2. ตั้งชื่อ Program ตามที่ต้องการ แล้วกด OK หน้าต่าง Program จะปรากฎ Start ขึ้นมา
– Free คือปุ่มที่เอาไว้กดเพื่อให้ Robot ปลดเบรก แล้วเราจะสามารถใช้มือขยับ Robot ได้

3. ต้องการบันทึกตำแหน่งให้กดปุ่ม Point ที่ด้านบน ในหน้าจอจะขึ้นตำแหน่งที่เราทำการบันทึกไว้

4. กำหนดตำแหน่งที่สองแล้วกดปุ่ม Point เพื่อบันทึก

5.กำหนดตำแหน่งที่สามแล้วกดปุ่ม Point เพื่อบันทึก

6. ใช้สัญลักษณ์ Goto เพื่อสร้างโปรแกรมวนลูป

7. กดปุ่ม Play ที่ Robot Stick เพื่อให้ Robot เริ่มทำงาน
-การปรับความเร็วของ TM Robot ใช้สัญลักษณ์ บวก (+) และ ลบ (-) เพื่อปรับความเร็ว

Call Now Buttonเรายินดีให้คำปรึกษาโทร.เลย