การ Monitor Status / Simulator / และการเสนอ Flow การเคลื่อนที่

– กดที่หัวข้อ Flow เพื่อดูการเคลื่อนที่ของ Robot ว่าอยู่ในขั้นตอนใดในโปรแกรมที่เราเขียนไว้

– กดหัวข้อ Simulator เพื่อดูรูปแบบการเคลื่อนที่ Robot

– กดที่หัวข้อ Status เพื่อดูสถานะต่างๆ

– กดเมนูบนซ้ายสุด แล้วเข้าไปที่หัวข้อ Project
** แต่ต้องกด Stop ให้ตัว Robot หยุดก่อน **

Call Now Buttonเรายินดีให้คำปรึกษาโทร.เลย