ข้อควรรู้เกี่ยวกับ Gear Motor

ค่า Ratio คือ อัตราทด หรือ อัตราส่วนระหว่าง Gear : Motor

ตัวอย่างเช่น

Ratio 1:10 คือ Motor หมุนไป 10 รอบ แต่ Gear หมุนไป 1 รอบ

Ratio 1:20 คือ Motor หมุนไป 20 รอบ แต่ Gear หมุนไป 1 รอบ


ค่า Torque คือ แรงบิด ซึ่งมีค่าแปรผันตรงกับ Ratio

ตัวอย่างเช่น

Servo Motor ( Torque 2Nm ) x Gear ( Ratio 1:20 )

เป็นสมการ ดังนี้ 2Nm( Torque ) x 20(Ratio) = 40Nm

 

แต่ในขณะเดียวกันความเร็วก็จะผกผันตามค่า Ratio

ดังเช่นสมการดังนี้

Motor Speed = 3,000 rpm

∴ 3,000 ÷ 20 = 150 rpm (ความเร็วปลายเพลาของ Gear) 


ค่า Efficiency คือ สมมุติว่า แรงบิด 100Nm ค่า Efficiency คือ 95%

หมายความว่า แรงบิด ( Torque ) ที่ทำได้คือ 95Nm

( ขึ้นอยู่กับชนิดของ Gear )


Gear box Performance


1 State = Planetary Gear 1 ชุด
2 State = Planetary Gear 2 ชุด
เรื่องของราคาจะขึ้นอยู่กับ Size และ State ของ Gear

โดยส่วนมาก ถ้า Ratio เกิน 1:10 ก็จะเป็น 2 State( อาจเรียกว่า Double State )

ถ้าเป็นไปได้ เวลา Design ไปใช้กับงานของท่าน

เราแนะนำว่าไม่ให้เกิน 1 State หรือ Ratio 1:10

Harmonic gear และ Planetary Gear จะมีค่า Backlash น้อยมาก


หน่วย Arcmin  = 1 ÷ 60 องศา ( 0.016 องศา)

ใส่ความเห็น

how can we help you?

Contact us at the Consulting WP office nearest to you or submit a business inquiry online.

see our gallery

Looking for a First-Class Business Plan Consultant?

เรายินดีให้คำปรึกษา โทร.เลย