📣ประโยชน์จากการใช้ COBOT⚡
————————————————
🔶 Cobot ถูกนำมาใช้งานร่วมกับมนุษย์เพื่อลดภาระพนักงาน และสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างปลอดภัย
🟢ประหยัดเวลา
แน่นอนว่าในปัจจุบัน Cobot เป็นหุ่นยนต์ที่สามารถติดตั้งโปรแกรมได้อย่างง่ายดาย สะดวก และรวดเร็ว เพราะมีซอฟต์แวร์ที่เป็นมิตรกับผู้ใช้งาน มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน จึงสะดวกต่อการติดตั้งเข้าไปในเครื่อง นอกจากนี้ Cobot คือ หุ่นยนต์อัจฉริยะที่สามารถเรียนรู้ จดจำการทำงานใหม่ๆ ที่มีลักษณะแตกต่างกันได้ จึงพร้อมใช้งานอย่างรวดเร็ว และช่วยให้ประหยัดเวลาได้มากขึ้น
🟢มีความแม่นยำสูง
การทำงานด้วยเครื่องยนต์ที่ถูกเซตโปรแกรมการทำงานเอาไว้เรียบร้อยแล้ว ย่อมดีกว่าการทำงานด้วยแรงของมนุษย์ที่มีความรู้สึกเหนื่อยล้าเข้ามาเกี่ยวข้อง จึงทำให้ประสิทธิภาพการทำงานและความแม่นยำตกลงได้เมื่อรู้สึกหมดแรง แตกต่างจากการใช้ Cobot ที่มีความแม่นยำสูง มีประสิทธิภาพการทำงานคงที่และเหนือกว่ากำลังของมนุษย์ จึงทำให้คุณภาพของงานคงที่และสม่ำเสมอ
🟢ใช้งานได้หลากหลาย
การใช้งานที่หลากหลายเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการนำ Cobot มาใช้ร่วมกับมนุษย์ เพราะ Cobot คือเครื่องมือที่ติดตั้งซอฟต์แวร์เพียงแค่ครั้งเดียวก็ทำให้สามารถเข้าถึงการทำงานทั้งหมดได้ อีกทั้งยังสามารถใช้งานง่าย เรียนรู้ และจดจำการทำงานใหม่ๆ ได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ ด้วยขนาดที่กะทัดรัดจึงสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก จึงทำงานได้หลากหลาย และมีความยืดหยุ่นมากขึ้น
🟢เพิ่มความปลอดภัยให้กับมนุษย์
แน่นอนว่า Cobot คือสิ่งที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ทำงานร่วมกับมนุษย์ จึงมีมาตรการทางด้านความปลอดภัยต่าง ๆ เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น อย่างเซ็นเซอร์ที่ตรวจจับและหยุดทำงานเมื่อมีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นในบริเวณที่เครื่องยังคงทำงานอยู่ รวมถึงสามารถทำงานแทนมนุษย์ในส่วนที่มีความเสี่ยง อาทิ งานที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า ความร้อน และสารเคมี จึงช่วยลดภาระงานของมนุษย์ เพื่อให้พนักงานสามารถนำความรู้ไปทำส่วนอื่นที่ควรใช้มนุษย์ทำจริงๆ ดีกว่า
🟢เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต
การมีอยู่ของ Cobot ช่วยในการเพิ่มกำลังผลิต โดยผสมผสานการทำงานร่วมกันระหว่างมนุษย์และ Cobot เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ได้รับผลผลิตมากขึ้น และผลประกอบการดียิ่งขึ้น ตามลำดับ อีกทั้งค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษายังลดลง จึงช่วยลดต้นทุน เพิ่มกำไรให้แก่อุตสาหกรรม และสามารถตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกได้