โครงการ คืนความสะอาดสู่ชายหาดเสม็ด(CSR)

Lorem ipsum dolor sit amet...

กิจกรรมเพื่อสังคม เมื่อวันพฤหัสบดี ที่15 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา
ตัวแทนคณะผู้บริหารพนักงาน บริษัท พรีเมียร์ฯ ได้จัดทำกิจกรรม
Premier Trip ณ เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง โดยมีกิจกรรมการอนุรักษ์
พื้นที่ชายหาดให้น่าอยู่
 
เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งที่ทำเพื่อสังคม ส่งเสริมและอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น
This entry was posted in News and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *