บริษัท พรีเมียร์ ออโตเมชั่น เซนเตอร์ จำกัด

ที่อยู่ : 87 ซอยลาดกระบัง 30 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10520
เบอร์โทรศัพท์ : 02-181-2299
สายด่วน 1 : 095-206-2051
เบอร์โทรสาร : 02-181-2288
อีเมล์ : sales@premier-ac.co.th
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0-1055-44059-96-8

Premier Automation Center Co., Ltd.

Address : 87 Soi Ladkrabang 30, Ladkrabang, Ladkrabang Bangkok 10520
Telephone Number : 02-181-2299
HOTLINE 1 : 095-206-2051
Fax : 02-181-2288
E-Mail : sales@premier-ac.co.th
Tax ID : 0-1055-44059-96-8

แบบฟอร์มติดต่อกลับ