Linear Guideways

recommend Linear Guideways brand

Hiwin
HG Series

Linear Guideways ( รางสไลด์ , รางเลื่อน ) เป็นอุปกรณ์ที่เคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงโดยใช้หลักการให้เม็ดลูกปืนหมุนเวียนระหว่างบล๊อคและราง ด้วยค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานเพียง 1:50 เมื่อเทียบกับสไลด์แบบดั้งเดิมและมีความสามารถที่จะรับแรงกระทำได้ทุกทิศทาง มีความแม่นยำสูง และใช้กับงานโหลดหนักๆได้ดี มีการเคลื่อนที่ที่สม่ำเสมอ และสามารถวิ่งด้วยความเร็วสูงได้ จึงขอเสนอชุด Linear Guideways ( รางสไลด์ , รางเลื่อน ) หลาย Series แต่ละ Series มีฟังชั่นก์ที่แตกต่างกัน สำหรับขนาด ความสามารถในการโหลด ความแม่นยำ และอื่นๆ

ขั้นตอนในการเลือกอุปกรณ์ Linear motion

การเลือก เราสามารถทำได้ตามขั้นตอนต่างๆ โดยเริ่มจากการหาข้อมูลของสภาพการใช้งานจริงของเครื่องจักรได้แก่
1.ขนาดของเครื่องจัก
2.พื้นที่ที่จะใช้ในการติดตั้งอุปกรณ์ Linear motion
3.ทิศทางการติดตั้ง
4.ทิศทางของ load
5.ระยะทางในการเคลื่อนที่
6.ความเร็ว
7.จำนวนรอบในการทำงาน(duty cycle)
8.ความแม่นยำในการทำงาน(accuracy)
9.สภาพแวดล้อม

โครงสร้างภายในทางกล หมายถึงลักษณะการรับแรงของเม็ดลูกปืนที่อยู่ภายในอุปกรณ์ Linear Motion โดยปกติแล้วจะแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ จุดสัมผัสรับแรง 2 จุด และ จุดสัมผัสรับแรง 4 จุด

ในส่วนของ Brand HIWIN เราก็จะมีทั้งแบบจุดสัมผัสรับแรง 2 จุด และ จุดสัมผัสรับแรง 4 จุด ขึ้นอยู่กับ load ที่เราต้องการรับน้ำหนัก

https://youtube.com/watch?v=2I44OT7c_MY

HG Series

HG Series
Basic Dynamic Load Range: 11.38 kN – 208.36 kN
– ใช้กับ Load หนักๆได้ดี
– ออกแบบทางเดินลูกปืนให้รับแรงที่มากระทำได้ทุกทิศทาง
– มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
– เหมาะกับงานที่รับน้ำหนักมากๆ เช่น Machine tools , Heavy cutting machines ,etc.

 

The HG series linear guideways are designed with load capacity and rigidity higher than other similar products with circular-arc groove and structure optimization. It features equal load ratings in the radial, reverse radial and lateral directions, and self-aligning to absorb installation-error. Thus, the HG series linear guideways can achieve a long life with high speed, high accuracy and smooth linear motion.

EG Series

EG Series
Basic Dynamic Load Range: 5.35 kN – 33.35 kN
– ใช้กับโหลดหนักๆได้ดี
– ออกแบบทางเดินลูกปืนให้รับแรงที่มากระทำได้ทุกทิศทาง
– ใช้พื้นที่ติดตั้งน้อยกว่ารุ่น HG
– เหมาะกับเครื่องจักรประเภท Automatic machine , High speed transfer machine ,etc.

 

The EG series is a low profile, high load capacity, and high rigidity guideway block. It also features an equal load rating in all four directions and self-aligning capability to absorb installation-error, allowing for higher accuracies. Additionally, the lower assembly height and the shorter length make the EG series more suitable for high-speed, automation machines and applications where space is limited.

WE Series

Basic Dynamic Load Range: 5.23kN – 29.8 kN
– ใช้พื้นที่ในการติดตั้งน้อยแต่สามารถรับน้ำหนักได้ดี
– สามารถกับ Load ที่มีความกว้างมากเป็นพิเศษได้ดี
– เหมาะกับเครื่องจักรประเภท Automation machine , Precision Measuring , Transportation ,etc.

 

The WE series features equal load ratings in the radial, reverse radial and the lateral direction with contact points at 45 degrees. This along with the wide rail, allows the guideway to be rated for high loads, moments and rigidity. By design, it has a self-aligning capability that can absorb most installation errors and can meet high accuracy standards. The ability to use a single rail and to have the low profile with a low center of gravity is ideal where space is limited and/or high moments are required.

MG Series

MG Series
Basic Dynamic Load Range: 0.68 kN – 8.93 kN
– มีขนาดเล็ก ใช้พื้นที่ในการติดตั้งน้อย
– ทำด้วย Stainless Steel เพื่อป้องกันการเกิดสนิม
– เหมาะกับงานมีน้ำหนักของโหลดไม่มาก และไม่ต้องการให้เกิดสนิท เช่น PCB assembly ,Robots ,etc.

 

The MG series is a miniature linear guideway that comes in a compact size with a Gothic arch contact design that offers high stiffness and high rigidity against moment loads in all directions. The MG series also offers anti-corrosion protection which all material is in a special grade of stainless steel for compatibility in various working environments. The MG series is available in a narrow block type (MGN) and also with an enlarged width (MGW).

QH Series

Basic Dynamic Load Range: 13.88kN – 108.72 kN
– มีระบบ SynchMotion ทำให้มีการเคลื่อนที่ที่สม่ำเสมอ ,สามารถวิ่งด้วยความเร็วสูงได้ ,
ลดการเกิดฝุ่นจากการเคลื่อนที่ได้มากกว่าปกติ
– เสียงที่เกิดจากการเคลื่อนที่มีระดับต่ำ
– มียางกันกะแทกกั้นระหว่างเม็ดลูกปืน จึงทำให้มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น

 

The development of Hiwin’s QH linear guideway is based on a four-row circular-arc contact. The QH series linear guideway with SynchMotion™ Technology offers smooth movement, superior lubrication, quieter operation and longer running life. Therefore the QH linear guideway has broad industrial applicability in the high-tech industry where high speed, low noise, and reduced dust generation is required. The QH series is interchangeable with the HG series.

QE Series

Basic Dynamic Load Range: 8.56 kN – 51.18 kN

The development of the Hiwin’s QE linear guideway is based on a four-row circular-arc contact. The QE series linear guideway with SynchMotion™ Technology offers smooth movement, superior lubrication, quieter operation and longer running life. Therefore the QE linear guideway has broad industrial applicability in the high-tech industry where high speed, low noise, and reduced dust generation is required. The QE series is interchangeable with the EG series.

QW Series

Basic Dynamic Load Range: 16 kN – 36.8 kN

The QW series linear guideway with SynchMotion™ Technology possesses all the advantages of the WE series, which features high moment rigidity and is suitable for single rail or space saving applications. With the SynchMotion™ technology it also provides quieter and smoother movement, superior lubrication, and longer service life. The QW series is interchangeable with the WE series.

ACCESSORIES
E2 Series

– สามารถใช้งานได้มากถึง 10,000 km โดยไม่ต้องบำรุงรักษา
– ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา
– เหมาะกับเครื่องจักรประเภท Injection molding ,printing , food processing, Machine tools ,etc.

 

The E2 self-lubricating linear guideway has a lubricator installed between the end cap and end seal. The block is also equipped with a replaceable/refillable oil cartridge with a removable cap for easy replenishment of oil. Lubrication flows from the oil cartridge to the lubricator and coats the grooves of the rail and raceway via capillary action. HIWIN’s E2 kit extends maintenance cycles and ensures long service life.

QR Series

Basic Dynamic Load Range: 26.3 kN – 150.8 kN
-ลูกปืนถูกออกแบบให้เป็นทรงกระบอกจึงทำให้สามารถรับน้ำหนักได้มากกว่ารุ่น HG
– มีระบบ SynchMotion ทำให้มีการเคลื่อนที่ที่สม่ำเสมอ ,สามารถวิ่งด้วยความเร็วสูงได้,
ลดการเกิดฝุ่นจากการเคลื่อนที่ได้มากกว่าปกติ
– มียางกันกะแทกกั้นระหว่างเม็ดลูกปืน จึงทำให้มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น

RG Series

EG Series
Basic Dynamic Load Range: 11.3 kN – 275.3 kN
– ลูกปืนถูกออกแบบให้เป็นทรงกระบอกจึงทำให้สามารถรับน้ำหนักได้มากกว่ารุ่น HG
– สามารถรับแรงได้ทุกทิศทาง
– เหมาะกับเครื่องจักรประเภท CNC machining , Injection molding , Heavy duty cutting ,etc.
Call Now Buttonเรายินดีให้คำปรึกษาโทร.เลย