PLC (Programmable Logic Controller)

Recommend PLC Brand

Panasonic
Top Mitsubishi 03

Programmable Logic Controller (PLC)

Programmable Logic Controller (PLC)คือ คอนโทรลเลอร์ที่ตั้งโปรแกรมได้ หรือ คอมพิวเตอร์ดิจิตอลสำหรับอุตสาหกรรม ซึ่งได้รับการพัฒนาและดัดแปลงสำหรับการควบคุมกระบวนการผลิต,อุปกรณ์หุ่นยนต์หรือกิจกรรมใด ๆ ที่ต้องการการควบคุมด้วยความน่าเชื่อถือสูงและความง่ายในการเขียนโปรแกรมและ การวินิจฉัยความผิดของกระบวนการ
PLC ได้รับการพัฒนาขึ้นเป็นครั้งแรกในอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ เพื่อให้ตัวควบคุมที่ยืดหยุ่น มีความทนทานและตั้งโปรแกรมได้ง่าย มาแทนที่รีเลย์แบบมีตัวจับเวลาและซีเควนเซอร์ ตั้งแต่นั้นมา PLC ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นระบบควบคุมอัตโนมัติที่มีความน่าเชื่อถือสูง เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่เลวร้าย