ยางดูดจับวัตถุตามหลักการของ Bernoulli

Non-contact pad – ยางดูดจับวัตถุตามหลักการของ Bernoulli
รุ่น COP Series  ของ Convum

 ตัวอย่างการใช้งาน ดังนี้

  • งานติดตั้งแผงวงจร
  • งานพิมพ์แผงวงจร
  • งานดูดจับกระจก
  • งานดูดจับเวชภัณฑ์
  • งานดูดจับอาหารชนิดแช่แข็ง (SUS type)
  • งานที่มีความเฉพาะ เช่น ดูดจับเต้าหู้ทอด (SUS type)
เรายินดีให้คำปรึกษา โทร.เลย