ABOUT US

บริษัท พรีเมียร์ ออโตเมชั่น เซนเตอร์ จำกัด

        บริษัท พรีเมียร์ ออโตเมชั่น เซนเตอร์ จำกัด ตั้งโดยผู้บริหารคนไทยและญี่ปุ่น เมื่อปี พ.ศ. 2544 ดำเนินกิจการเป็นตัวแทนจำหน่ายและเป็นนำเข้าสินค้าชั้นนำด้าน Automation เพื่อสนับสนุนกระบวนการผลิตภายในประเทศ รวมถึงการดูแลและบำรุงรักษาเครื่องจักรในสายงานการผลิต นอกจากนั้นยังให้บริการให้คำปรึกษาและดูแลในการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรรวมถึงสายการผลิตให้กับลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขาย
1. การจัดจำหน่ายสินค้า Automation ได้แก่ เซอร์โว มอร์เตอร์ อินเวอร์เตอร์ อุปกรณ์ควบคุมการทำงานอัตโนมัติ ตรวจจับการทำงาน และอะไหล่เครื่องจักร
2. การบริการงานอุตสาหกรรม ได้แก่ งานสนับสนุนข้อมูล อุปกรณ์ การออกแบบ เครื่องจักร บริการจัดหาอะไหล่ จากผู้ผลิตเครื่องโดยตรง
3. การบริการด้านงานระบบ เช่น งานสร้างระบบประหยัดพลังงาน สร้างโครงสร้างงานสำหรับการผลิตเครื่องจักร และระบบควบคุมอัตโนมัติ
     วิสัยทัศน์
มุ่งหวังเป็นอันดับหนึ่งด้าน Factory Automation ในเมืองไทย สนับสนุนกลุ่มอุตสาหกรรมในเมืองไทย บริการรวดเร็ว ด้วยทีมงานที่มีความรู้ ความชำนาญ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์คุณภาพ
       ภารกิจ
“ซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม”
บุคลากรต้องมีศักยภาพ มีความสามารถที่จะสร้างความสำเร็จในงานที่มุ่งหวัง และมุ่งมั่น อุตสาหะที่จะเสริมสร้าง ความพึงพอใจต่อลูกค้า ซัพพลายเออร์ และองค์กรที่สัมพันธ์และเกี่ยวเนื่อง ผ่านสินค้าที่มีคุณภาพและบริการ ที่ดี ทั้งก่อนและหลังการขาย
       บริษัท พรีเมียร์ ออโตเมชั่น เซนเตอร์ จำกัด มีความตั้งใจเพื่อจะนำระบบออโตเมชั่นมานำเสนอให้กับลูกค้าของเรา ดังนั้นในส่วนของบริการหลังการขายเราจะมุ่งเน้นเรื่องความรู้ความสามารถที่จะแก้ปัญหาให้กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้สินค้าของเราได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และเต็มประสิทธิภาพ เราจึงได้ส่งพนักงานของเราไปอบรมเพิ่มความรู้ความสามารถทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อจะนำความรู้ที่ได้กลับมาบริการลูกค้าของเรา อีกทั้งยังได้มีการทำชุดทดลองต่างๆ มาแก้ไขปัญหาของลูกค้า เราจึงหวังว่าจะสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าของเราอีกด้วย
– Seminar & Training customer
– Consult for engineering
– Replace old model to new model
– Rewiring control panel
– Programing PLC
– Parameter setting
– Design & Specify automation system
– Commissionning product
 
Call Now Buttonเรายินดีให้คำปรึกษาโทร.เลย