▪ ติดตั้งได้ง่าย แม้ไม่ชำนาญด้าน IT
▪ เก็บบันทึกข้อมูลต่างๆเพื่อการวิเคราะห์
▪ มีมาตรฐาน และครวามปลอดภัยสูง
▪ รวม Device ต่าง๐เข้าไว้ด้วยกัน

ระบบการจัดการแบบเก่า

ในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์โรงงานต่างๆนั้น วิศวกรต้องเดินทางไปที่โรงงาน

ระบบที่ใช้งาน Secomea (ระบบการจัดการระยะไกล)

ในการบำรุงอุปกรณ์โรงงานต่างๆ วิศวกรสามารถเข้าถึง PLC , Robot จากที่ไหนก็ได้ ด้วยการเชื่อมต่อที่ง่ายและทำได้รวดเร็ว

> > Product IOT Network < <