ระบบเซอร์โว

S-Flag เซอร์โวมอเตอร์ระดับเรือธงของนิเดคซันเคียว (Nidec Sankyo)
ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อรองรับการใช้งานที่ต้องการความน่าเชื่อถือระดับสูง เช่น หุ่นยนต์อุตสาหกรรม รวมถึงกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องจักรอัตโนมัติของกลุ่มบริษัทนิเดค (Nidec Group) ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่านิเดคซันเคียว (Nidec Sankyo) ไม่ได้เป็นเพียงแต่ผู้ผลิตเซอร์โวมอเตอร์เท่านั้น หากแต่ยังนำมาใช้งานในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของตัวเองอีกด้วย ทำให้ S-Flag เป็นระบบเซอร์โวที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสมกับรูปแบบการทำงานในสายการผลิตจริงๆ โดยเฉพาะสายการผลิตในประเทศญี่ปุ่น และได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อย่างประเทศไทยของเรา

คุณสมบัติเด่น

■ มีคอนโทรลเลอร์ในตัว (Built-in Controller)
■ เลือกรูปแบบการคาบคุมได้ 2 แบบ คือ
   ▪Pulse Train Control ควบคุมการเคลื่อนที่ด้วยสัญญาณพัลส์จากคอนโทรลเลอร์ภายนอก (External Pulse) เช่น PLC
   ▪Positioner Control โปรแกรมในตัว 15 ตำแหน่ง (15 Point Table) ด้วยการป้อนโปรแกรมฝังในคอนโทรเลอร์ผ่าน “S-TUNE” Support Software (Free)
■ รองรับการต่อเป็นลำดับ หรือ Daisy-Chain ผ่านการสื่อสารแบบ RS-485 สูงสุดถึง 16 ตัว

กำลังไฟฟ้า

■ ใช้ไฟ Single Phase 200V สำหรับรุ่นขนาด 100W-750W
■ สามารถเลือกใช้ไฟ Single Phase 200V หรือ 3-Phase 200V สำหรับรุ่นขนาด 1.0kW
■ ใช้ไฟ 3-Phase 200V สำหรับรุ่นขนาด 1.5kW และ 2.0kW

100W MM101 Middle Inertia

100W AC Servo Driver, Model : DA2Z1 (Single-Axis)

▮ Basic Specification:
▪16-Axis (Daisy-Chain) RS-485 Communication
▪I/O Positioner (15 Point Table) & Pulse Train Control Mode
▪Support Software “S-TUNE” (Free Download)
▪Main Power: Single Phase 200V
▪Control Power: 24VDC

Moter,100W AC Servo Model : M1N2LNM10 (No Brake)

▮ Basic Specification:
▪Frame Size: 40x40mm
▪Rate Speed: 3000 (6000 Max.) rpm
▪Rate Torque: 0.32 (1.12 Max.) Nm
▪Rotor Inertia: 0.074×10^-4 kgm^2
▪Weight: 0.5 kg

100W AC Servo Moter, Model : MM101A2LN (With Brake)

▮ Basic Specification:
▪Frame Size: 40x40mm
▪Rate Speed: 3000 (6000 Max.) rpm
▪Rate Torque: 0.32 (1.12 Max.) Nm
▪Rotor Inertia: 0.082×10^-4 kgm^2
▪Weight: 0.8 kg

200W MA201 Low Inertia

200W AC Servo Driver, Model : DA212 (Single-Axis)

▮ Basic Specification:
▪16-Axis (Daisy-Chain) RS-485 Communication
▪I/O Positioner (15 Point Table) & Pulse Train Control Mode
▪Support Software “S-TUNE” (Free Download)
▪Main Power: Single Phase 200V
▪Control Power: 24VDC

200W AC Servo Motor, Model : MA201N2LN (No Brake)

▮Basic Specification:
▪Frame Size: 60x60mm
▪Rate Speed: 3000 (5000 Max.) rpm
▪Rate Torque: 0.64 (1.91 Max.) Nm)
▪Rotor Inertia: 0.17×10^-4 kgm^2)
▪Weight: 0.9 kg

200W AC Servo Motor, Model : MA201A2LN (With Brake)

▮Basic Specification:
▪Frame Size: 60x60mm
▪Rate Speed: 3000 (5000 Max.) rpm
▪Rate Torque: 0.64 (1.91 Max.) Nm)
▪Rotor Inertia: 0.21×10^-4 kgm^2)
▪Weight: 1.4 kg

400W MA401 Low Inertia

400W AC Servo Driver, Model : DA224 (Single-Axis)

▮Basic Specification:
▪16-Axis (Daisy-Chain) RS-485 Communication
▪I/O Positioner (15 Point Table) & Pulse Train Control Mode
▪Support Software “S-TUNE” (Free Download)
▪Main Power: Single Phase 200V
▪Control Power: 24VDC

400W AC Servo Moter, Model : MA401N2LN (No Brake)

▮Basic Specification:
▪Frame Size: 60x60mm
▪Rate Speed: 3000 (5000 Max.) rpm
▪Rate Torque: 1.27 (3.82 Max.) Nm
▪Rotor Inertia: 0.29×10^-4 kgm^2
▪Weight: 1.3 kg

400W AC Servo Moter, Model : MA401A2LN (With Brake)

▮Basic Specification:
▪Frame Size: 60x60mm
▪Rate Speed: 3000 (5000 Max.) rpm
▪Rate Torque: 1.27 (3.82 Max.) Nm
▪Rotor Inertia: 0.32×10^-4 kgm^2
▪Weight: 1.8 kg

750W MA751 Low Inertia

750W AC Servo Driver, Model : DA238 (Single-Axis)

▮Basic Specification:
▪16-Axis (Daisy-Chain) RS-485 Communication
▪I/O Positioner (15 Point Table) & Pulse Train Control Mode
▪Support Software “S-TUNE” (Free Download)
▪Main Power: Single Phase 200V
▪Control Power: 24VDC

750W AC Servo Motor, Model : MA751N2LN (No Brake)

▮Basic Specification:
▪Frame Size: 80x80mm
▪Rate Speed: 3000 (4500 Max.) rpm
▪Rate Torque: 2.39 (7.10 Max.) Nm
▪Rotor Inertia: 0.92×10^-4 kgm^2
▪Weight: 2.5 kg

750W AC Servo Motor, Model : MA751A2LN (With Brake)

▮Basic Specification:
▪Frame Size: 80x80mm
▪Rate Speed: 3000 (4500 Max.) rpm
▪Rate Torque: 2.39 (7.10 Max.) Nm)
▪Rotor Inertia: 1.11×10^-4 kgm^2)
▪Weight: 3.3 kg

1.0kW MM102 Middle Inertia

1.0kW AC Servo Driver, Model : DA24A (Single-Axis)

▮Basic Specification:
▪16-Axis (Daisy-Chain) RS-485 Communication
▪I/O Positioner (15 Point Table) & Pulse Train Control Mode
▪Support Software “S-TUNE” (Free Download)
▪Main Power: Single/3-Phase 200V
▪Control Power: 24VDC

1.0kW AC Servo Motor, Model : MM102N2LN (No Brake)

▮Basic Specification:
▪Frame Size: 130x130mm
▪Rate Speed: 2000 (3000 Max.) rpm
▪Rate Torque: 4.77 (14.30 Max.) Nm
▪Rotor Inertia: 4.56×10^-4 kgm^2
▪Weight: 5.6 kg

1.0kW AC Servo Motor, Model : MM102A2LN (With Brake)

▮Basic Specification:
▪Frame Size: 130x130mm
▪Rate Speed: 2000 (3000 Max.) rpm
▪Rate Torque: 4.77 (14.30 Max.) Nm
▪Rotor Inertia: 6.24×10^-4 kgm^2
▪Weight: 7 kg

1.5kW MM152 Middle Inertia

1.5kW AC Servo Driver, Model : DA26B (Single-Axis)

▮Basic Specification:
▪16-Axis (Daisy-Chain) RS-485 Communication
▪I/O Positioner (15 Point Table) & Pulse Train Control Mode
▪Support Software “S-TUNE” (Free Download)
▪Main Power: 3-Phase 200V
▪Control Power: 24VDC

1.5kW AC Servo Motor, Model : MM152N2LN (No Brake)

▮Basic Specification:
▪Frame Size: 130x130mm
▪Rate Speed: 2000 (3000 Max.) rpm
▪Rate Torque: 7.16 (21.50 Max.) Nm
▪Rotor Inertia: 6.67×10^-4 kgm^2
▪Weight: 7 kg

1.5kW AC Servo Motor, Model : MM152A2LN (With Brake)

▮Basic Specification:
▪Frame Size: 130x130mm
▪Rate Speed: 2000 (3000 Max.) rpm
▪Rate Torque: 7.16 (21.50 Max.) Nm
▪Rotor Inertia: 8.35×10^-4 kgm^2
▪Weight: 8.4 kg

2.0kW MM202 Middle Inertia

2.0kW AC Servo Driver, Model : DA28C (Single-Axis)

▮Basic Specification:
▪16-Axis (Daisy-Chain) RS-485 Communication
▪I/O Positioner (15 Point Table) & Pulse Train Control Mode
▪Support Software “S-TUNE” (Free Download)
▪Main Power: 3-Phase 200V
▪Control Power: 24VDC

2.0kW AC Servo Motor, Model : MM202N2LN (No Brake)

▮Basic Specification:
▪Frame Size: 130x130mm
▪Rate Speed: 2000 (3000 Max.) rpm
▪Rate Torque: 9.55 (28.60 Max.) Nm
▪Rotor Inertia: 8.7×10^-4 kgm^2
▪Weight: 8.4 kg

2.0kW AC Servo Motor, Model : MM202A2LN (With Brake)

▮Basic Specification:
▪Frame Size: 130x130mm
▪Rate Speed: 2000 (3000 Max.) rpm
▪Rate Torque: 9.55 (28.60 Max.) Nm
▪Rotor Inertia: 10.38×10^-4 kgm^2
▪Weight: 9.8 kg

> > Product Servo Motor < <