โครงการการพัฒนาระบบนิเวศน์ในการผลิตช่างเครื่องมือกล

โครงการ

โครงการ “การพัฒนาระบบนิเวศน์ในการผลิตช่างเครื่องมือกลการผลิตความแม่นยำสูงและวิศวกรรมการผลิดยุคดิจิตอลเพื่อรองรับพื้นที่ EEC”

     เมื่อวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา บริษัท พรีเมียร์ ออโตเมชั่น เซนเตอร์ จำกัด ได้รับเกียรติจาก มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ร่วมเป็นวิทยากรพิเศษในการอบรมภายใต้โครงการ “การพัฒนาระบบนิเวศน์ในการผลิตช่างเครื่องมือกลการผลิตความแม่นยำสูงและวิศวกรรมการผลิดยุคดิจิตอลเพื่อรองรับพื้นที่ EEC” ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

     โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมศักยภาพให้กับคณะอาจารย์ ครู และบุคคลากรทางการศึกษา อาชีวศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการ ให้สามารถถ่ายทอด เผยแพร่ ส่งต่อแก่นักเรียน นักศึกษา ให้มีความรู้ และทักษะเป็นที่คาดหวังในอุตสาหกรรมการผลิตยุคปัจจุบัน และอนาคตต่อไป

     ทั้งนี้ บริษัท พรีเมียร์ ออโตเมชั่น เซนเตอร์ จำกัด เรามีพันธกิจที่มุ่งเน้นการสร้างปัญญาให้แก่เยาวชน นักศึกษา ให้ทักษะความรู้ด้านนวัตกรรมที่จะส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพเชิงวิศวกรรม ภายใต้แนวคิด “สร้างชีวิตเด็กไทยให้ก้าวไกลไปทันนวัตกรรมโลก”

สอบถามเพิ่มเติม👇
📞: 02-181-2299
💻: www.premier-ac.co.th
📧: Sales@premier-ac.co.th
LineID: @premierauto (อย่าลืม@นะคะ)

This entry was posted in News and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *